Bestuur Gemini-S

Het bestuur van Gemini-S bestaat momenteel uit zeven leden, waarbij het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Naast het dagelijks bestuur bestaat het bestuur uit de voorzitter van de Technische Commissie en drie Algemeen bestuursleden.

De taken en verantwoordelijkheden van elk bestuurslid zijn vastgelegd in het document "taakomschrijving bestuursleden".

Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per 6 weken. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Taak van het bestuur is het besturen van de vereniging. Binnen Gemini-S hebben de bestuursleden in veel gevallen echter ook een grote uitvoerende verantwoordelijkheid. Uitvoerende taken dienen echter primair de verantwoordelijkheid te zijn van de diverse commissies.

Bestuursleden

Naam Functie E-mail
Koen van der Kroon Voorzitter voorzitter@gemini-s.nl
Sanne van der Linden Vice voorzitter vicevoorzitter@gemini-s.nl
Hans Bronsveld Penningmeester penningmeester@gemini-s.nl
Martijn Klaver Voorzitter TC tc@gemini-s.nl
Wijbe Koster Algemeen bestuurslid w.koster2@upcmail.nl
Wilbert van der Lingen Secretaris secretaris@gemini-s.nl
“SponsorKliks,

Vrienden van Gemini-S

 • Emy en Huib Coppens
 • Elko's opa
 • Paul en Jeanette
 • Ben en Margriet Hiemstra
 • Familie Macaco
 • Kafka
 • Willeke, scheids dames 4
 • Ingrid
 • Lynne & Mike
 • Marianne Groeneveld
 • Walter & Maria
 • Opa van Anne
 • Els en Wijbe
 • Gargamel
 • Anne
 • Art van Iperen
 • Jenny
Ook Vriend van Gemini-S worden?
Ook Sponsor worden?