Algemene Leden Vergadering op 16 april

Gepost op vrijdag 04 april 2014 door Jolien Klomp

Beste Gemini-S leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 16 april 2014.

Er worden in deze voorjaarsvergadering weer veel belangrijke punten besproken, zo presenteren we het beleidsplan 2014-2017, wordt er over de begroting voor volgend jaar gesproken en over de contributie 2014-2015 gestemd. Ook worden er deze avond nieuwe bestuurs- en commissieleden gekozen. Graag horen we ook jullie stem en inbreng deze avond.

De vergadering is op onze beachlocatie in het clubhuis van OSO.

Adres: Jagerspaadje 28 te Loosdrecht, sportpark Hilversum / Loosdrecht

De aanvang is om 20.00 uur

De agenda:

1. Opening
2. Notulen ledenvergadering, 18 december 2013
3. Beleid 2014-2017
4. Voorlopige begroting komend verenigingsjaar
5. Vaststellen contributie en bijdrage donateurs
6. Verkiezing bestuursleden
7. Verkiezing commissieleden
8. Rondvraag
9. Sluiting


ad 6)

Wanneer er leden zijn die zich kandidaat willen stellen voor deelname in het bestuur, als secretaris, voorzitter JC, BCC of voor één van de commissies, zien wij dit graag tegemoet!

Neem contact op met Jolien. Een officiële kandidaatstelling voor een van de bestuursfuncties moet twee dagen voor de ledenvergadering bij het secretariaat, voorzien van vijf handtekeningen van Gemini-S leden, worden ingediend.

De stukken zijn vooraf via email: secretariaat op te vragen, deze worden een week tevoren verstrekt en zullen de avond zelf ook beschikbaar zijn.

Wij hopen ook jou woensdag te zien!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur

Jolien Klomp“SponsorKliks,

Vrienden van Gemini-S

 • Anne
 • Willeke, scheids dames 4
 • Opa van Anne
 • Kafka
 • Gargamel
 • Els en Wijbe
 • Art van Iperen
 • Elko's opa
 • Ingrid
 • Ben en Margriet Hiemstra
 • Jenny
 • Lynne & Mike
 • Emy en Huib Coppens
 • Walter & Maria
 • Familie Macaco
 • Paul en Jeanette
 • Marianne Groeneveld
Ook Vriend van Gemini-S worden?
Ook Sponsor worden?