Bericht van het bestuur

Gepost op zondag 12 mei 2013 door Cor van der Voet

Beste volleyballers:

Het seizoen 2012-2013 zit er bijna op. De resultaten zijn wat minder dan voorgaande jaren nl. :

 • Degradatie van Heren 1 vanuit Top divisie naar 1e divisie( wanneer we gevraagd worden door de Nevobo in de Top divisie te blijven, dan zal het bestuur dit in overweging nemen) en tevens het vertrek van de trainer Johan van Zelderen.
 • Dames 1 vecht nog op 11 mei a.s. tegen degradatie in 1 PD wedstrijd en tevens is de trainer Jelger Roelofs vertrokken.
 • Gelukkig hebben we nog een kampioen te melden nl. Jongens B1.
 • Alle andere teams hebben zich gehandhaafd in hun klasse.

Voor 2013-2014 zijn we als bestuur volop bezig met de preparatie voor dit nieuwe seizoen. Wat komt er op ons af:
 • Het sluitend maken van de begroting is dit jaar extra moeilijk door het wegvallen van de sponsor Tauw. We hebben goede hoop dat we de financiën voor 2013-2014 op een andere manier rond krijgen.
 • We zijn in onderhandeling met een nieuwe trainer voor Heren 1 en we verwachten de onderhandelingen positief te kunnen afsluiten. Consequenties m.b.t tot Heren 2 en 3 / trainingen etc. zullen z.s.m. bekend gemaakt worden.
 • Voor Dames 1 is nog geen trainer gevonden. We zijn hier druk mee bezig. Nader info volgt.
 • Voor de andere Dames en Heren teams moeten de trainers nog ingevuld worden, echter dit moet o.i. niet tot al te grote problemen leiden. Nader info volgt z.s.m.
 • Trainingsschema zal t.o.v. afgelopen seizoen verschillen. Reden is het besluit van het bestuur om trainingscombinaties van teams te maken. Dit leidt tot een aanzienlijke kosten besparing voor de totale vereniging. Exacte details worden z.s.m. bekend gemaakt.
 • Voor de duidelijkheid : de thuiswedstrijden vinden plaats op de vrijdagavond en de zaterdag.

Bestuurswisselingen:
 • Zoals jullie al hebben kunnen lezen heeft Bert Bezemer aangegeven als voorzitter te stoppen. Dit i.v.m. zijn persoonlijke situatie. Bert blijft echter wel als algemeen lid in het bestuur. Wij zullen hem opgepaste wijze uitluiden als voorzitter. Binnen het bestuur is besloten Koen van der Kroon als voorzitter voor te dragen in de komende jaarvergadering. Voorgesteld zal worden om Udo Karsemeijer te benoemen tot algemeen lid van het bestuur.
 • Jolien Klomp heeft aangeven te stoppen als secretaris. Haar persoonlijk situatie vraagt teveel tijd , waardoor het volleybal secretariaat er bij inschiet. Wij zoeken dus op korte termijn een secretaris . Hopelijk voelt iemand zich binnen de vereniging geroepen dit op te pakken. Jolien heeft een ruime periode van overdracht toegezegd.

Beach:
Het Beach seizoen begint dit weekend. Daar Koen voor het algemeen voorzitterschap gaat van Gemini-S moet er voor deze functie voor de Beach- en Clubhuis commissie een opvolger komen. Wie o wie wil zich inzetten voor onze Beach-tak?

Technische commissie:
Binnen de TC krijgen we te maken met het verschuiven van taken , daar Wijbe heeft aangegeven in het komende seizoen met een aantal taken te stoppen . Exact hoe en wat moet nog uitgewerkt worden, maar nieuwe TC leden zijn zonder meer nodig. Wie o Wie wil zich hiervoor inzetten.

Jeugd:
De jeugdcommissie is druk bezig het seizoen 2013-2014 voor te bereiden. Gestreefd wordt alles voor de komende jaarvergadering rond te hebben. 

Duidelijk moge zijn, dat alle hier genoemde voorstellen in de komende jaarvergadering ter goedkeuring ter tafel komen. Dus het aanwezig zijn op de jaarvergadering is belangrijk

Al met al zijn er nogal wat bewegingen op het bestuurlijk niveau. Wij als bestuur willen de vereniging nieuw elan geven, zodat we nu en in de toekomst een gezonde volleybalclub kunnen zijn. Echter dit alles vraagt inzet van een ieder in het verenigings gebeuren en niet allen bij het spelen van het spel, vandaar de hartenkreet "vrijwilligers gevraagd".

Namens het bestuur

CJ van der Voet
Vicevoorzitter en Voorzitter TC.“SponsorKliks,

Vrienden van Gemini-S

 • Anne
 • Jenny
 • Els en Wijbe
 • Opa van Anne
 • Lynne & Mike
 • Familie Macaco
 • Gargamel
 • Walter & Maria
 • Kafka
 • Emy en Huib Coppens
 • Ingrid
 • Art van Iperen
 • Ben en Margriet Hiemstra
 • Elko's opa
 • Paul en Jeanette
 • Willeke, scheids dames 4
 • Marianne Groeneveld
Ook Vriend van Gemini-S worden?
Ook Sponsor worden?