Uitnodiging ledenvergadering

Gepost op woensdag 15 mei 2013 door Jolien Klomp

Beste Gemini-S leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 29 mei 2013.

Er worden in deze voorjaarsvergadering weer veel belangrijke punten besproken, zo vindt de evaluatie van de zelfwerkzaamheid plaats, presenteren we de speerpunten voor 2013-2014, presenteren we de begroting en wordt er over de contributie 2013-2014 gestemd. Ook worden er deze avond nieuwe bestuurs- en commissieleden gekozen. Het is voor ons belangrijk om ook jullie stem en inbreng te horen deze avond.

De vergadering is op onze beachlocatie in het clubhuis van OSO.
Adres: Jagerspaadje 28 te Loosdrecht, sportpark Hilversum / Loosdrecht
De aanvang is om 20.00 uur

De agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de ledenvergadering van 23 november 2013
3. Ingekomen stukken
4. Speerpunten beleid 2013-2014
5. Evaluatie zelfwerkzaamheid
6. Jaarafrekening beach 2012
7. Voorlopige begroting komend verenigingsjaar
8. Vaststellen contributie en bijdrage donateurs
9. Verkiezing bestuursleden
10. Verkiezing commissieleden
11. Rondvraag
12. Sluiting

ad 9)
Bert Bezemer zal zijn voorzitterschap in verband met ziekte afstaan, maar wil betrokken blijven als algemeen bestuurslid, Koen van de Kroon heeft zich kandidaat gesteld voor de voorzittersfunctie.
Jolien Klomp, secretaris, haar termijn loopt af en zij heeft zich niet verkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn.
Marten van Loenen heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter voor de JC.
Daarnaast heeft Udo Karsemeijer zich kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid.
Wanneer er leden zijn die zich kandidaat willen stellen voor deelname in het bestuur, als secretaris of voor één van de commissies, zien wij dit graag tegemoet! Neem contact op met Jolien.
De officiële kandidaatstelling voor een bestuursfunctie moet twee dagen voor de ledenvergadering bij het secretariaat, voorzien van vijf handtekeningen van Gemini-S leden, worden ingediend.

De stukken zijn vooraf via email: secretariaat@gemini-s.nl op te vragen en zullen de avond zelf ook beschikbaar zijn.

Wij hopen ook jou woensdag te zien!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur

Jolien Klomp“SponsorKliks,

Vrienden van Gemini-S

 • Ingrid
 • Lynne & Mike
 • Jenny
 • Anne
 • Marianne Groeneveld
 • Paul en Jeanette
 • Ben en Margriet Hiemstra
 • Els en Wijbe
 • Familie Macaco
 • Emy en Huib Coppens
 • Walter & Maria
 • Elko's opa
 • Willeke, scheids dames 4
 • Opa van Anne
 • Kafka
 • Art van Iperen
 • Gargamel
Ook Vriend van Gemini-S worden?
Ook Sponsor worden?