Vrienden van Gemini-S

Gepost op zaterdag 10 november 2012 door Wijbe Koster

Vrienden van Gemini-S

Beste Gemini-S Vrienden en leden,

Het vorige seizoen is er vanuit Gemini-S helaas veel te weinig ondersteuning geweest naar de "Vrienden van Gemini-S". Dat vinden wij natuurlijk heel spijtig. Zowel "de vriend" als ook de vereniging en het lid werden hierdoor tekort gedaan. Echter, gelukkig zijn we erin geslaagd om weer een nieuwe sponsorcommissie binnen Gemini-S op te zetten.

Door o.a. de hoge inhuurkosten van de Dudok Arena en de eveneens hoge Nevobo kosten (volleybalbond) kwam er onvermijdelijk een contributie verhoging voor dit seizoen. En dat kan zeker in deze tijd grote problemen opleveren. Na intensief overleg is er om meerdere redenen nu voor gekozen om de aanmelding en het profijt voor zowel de vereniging als de aangebrachte "Vriend van Gemini-S" of sponsor anders op te zetten. "De Vriend" of sponsor, de vereniging Gemini-S als ook het individuele lid profiteren als het ware in deze nieuwe vorm gedrieën van de financiële bijdrage van een "Vriend van Gemini-S" of sponsor.

Succesvolle leden die een lid of sponsor aanbrengen worden de volgende voordelen geboden:

a. bij het aanbrengen van een "vriend" krijgt het lid € 20,00 korting op zijn contributie.
b. bij het aanbrengen van een sponsor krijgt het lid 10% van het sponsorbedrag korting op zijn contributie.

Voorwaarden:

 • deze regeling gaat in per seizoen 1 augustus 2012 en geldt niet voor reeds bestaande "vrienden" of sponsorcontracten.
 • verrekening vindt plaats wanneer de betaling van de "vrienden" c.q. de sponsor-contracten bij de penningmeester betaald c.q. getekend binnen zijn.
 • de financiële korting per lid is gemaximeerd op reductie van de contributie kosten tot € 0,00 per seizoen.
 • bij vrienden, die vanaf 1 augustus 2012 aangemeld zijn en betaald hebben en ook het jaar daarop “vriend” blijven, krijgen de leden die deze "vriend(-en)" hebben aangebracht voor het seizoen 2013/2014 ook deze korting. Dit kan in de jaren daaraan volgend doorlopen, totdat "de vriend" stopt.
 • in geval van een meerjarig sponsorcontract wordt de korting van 10% van het sponsorbedrag gegeven voor de in het contract aangegeven jaren.
 • let wel, de maximale korting per seizoen kan niet hoger zijn dan de te betalen contributie per seizoen.

Een "Vriend van Gemini-S" of sponsor moet aangemeld worden op w.koster2@upcmail.nl met daarbij duidelijk vermeld:
 • Naam van de “Vriend van Gemini-S “ of sponsor
 • e-mail adres van de “Vriend van Gemini-S “ of sponsor
 • naam van de aanbrenger/lid van Gemini-S

Wij hopen "Vrienden van Gemini-S", sponsoren en leden enthousiast te maken voor het ondersteunen van Gemini-S. Op onze website zullen de namen van de "vrienden van" en sponsoren worden vermeld.

Het bestuur van Gemini-S“SponsorKliks,

Vrienden van Gemini-S

 • Lynne & Mike
 • Ben en Margriet Hiemstra
 • Willeke, scheids dames 4
 • Gargamel
 • Anne
 • Elko's opa
 • Marianne Groeneveld
 • Els en Wijbe
 • Art van Iperen
 • Emy en Huib Coppens
 • Walter & Maria
 • Paul en Jeanette
 • Familie Macaco
 • Ingrid
 • Opa van Anne
 • Kafka
 • Jenny
Ook Vriend van Gemini-S worden?
Ook Sponsor worden?